Sản phẩm_Banner
Các sản phẩm phục vụ nhu cầu sức khỏe của dân số.Theo WHO, những sản phẩm này nên có sẵn, mọi lúc, với số lượng đầy đủ, trong các dạng liều thích hợp, với chất lượng được đảm bảo và thông tin đầy đủ, và với mức giá mà cá nhân và cộng đồng có thể đủ khả năng.

Máy xử lý dây nịt