máy chèn pin / máy uốn dây cắt tước / máy tạo phôi cắt chì

Dịch vụ

Điểm Dịch Vụ Trong Và Ngoài Nước

6f96ffc8

mua đứt

Đào tạo miễn phí một tuần trước khi giao hàng trong khi tiến hành mua lại tại Yichuan, ngoại trừ chi phí đi lại.

Đang cài đặt

Sẽ gửi kỹ thuật đến nhà máy của khách hàng để thiết lập và đào tạo lại người vận hành.

Dịch vụ sau bán hàng

Cuộc gọi video và điện thoại lúc đầu.chúng tôi cũng sẽ đến nhà máy của khách hàng để bảo trì nếu cần.